อยากสุขหรืออยากทุกข์ ง่ายนิดเดียว…

“ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมัน เป็นมันอยู่ของมันอยู่เช่นนั้น สิ่งที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ไม่ใช่ตัวของ สิ่งเหล่านั้นแต่เป็นใจเราที่เอามันมาปรุงแต่งต่างหาก” ทำไมคนเราจึงสุขหรือทุกข์…สิ่งรอบกายมี อิทธิพลต่อความรู้สึกของเรามากขนาดนั้นเชียวเหรอ? ทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติมันเป็นมันอยู่ของ มันอยู่เช่นนั้น สิ่งที่ทำให้เราสุขหรือทุกข์ไม่ใช่ตัวของสิ่งเหล่านั้น แต่เป็นใจเราที่เอามันมาปรุงแต่งต่างหาก นี่คือความจริงที่จริงแท้ๆเทียบ เท่ากับความรู้ที่ว่าโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ อันเนื่องมากจากสาเหตุที่ธรรมชาติของจิต ไม่ชอบอยู่นิ่ง ดังนั้นมันจึงต้องหาอะไรยึดเหนี่ยวเอาไว้ ซึ่งการยึด เหนี่ยวที่กล่าวถึงนี้ย่อมต้องใช้แรงมาก ยิ่งจิตดวงไหนที่มีพละกำลังเยอะ (พูด ให้ง่ายๆคือ จิตที่สับสน วุ่นวาย อยู่ไม่นิ่ง แว่บไปเรื่องโน้นที เรื่องนี้ที) ก็ยิ่งต้องยึดเหนี่ยวด้วยแรงพันธะที่เยอะยิ่งขึ้นไปอีก มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคม ไม่มีใครชอบอยู่คนเดียว (หรือบางครั้งบางอารมณ์เราอาจจะชอบแต่โดยส่วน ใหญ่แล้วไม่) […]

Read Article →

“ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ” โดย ดร.สนอง วรอุไร หนังสือธรรมะที่อ่านสนุก เคี้ยวง่ายและใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

“ยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระ” โดย ดร.สนอง วรอุไร เล่มนี้แนะนำให้อ่านครับ ดีมากๆ ผมอ่านยังไม่จบเพิ่งเข้าบทที่ 4 บาป… แต่ละบทอ่านแล้วโดนใจ ที่สำคัญเอามาใช้กับชีวิตประจำได้ครับ ใครที่ไม่เชื่อเรื่องบุญ บาป ต้องลองอ่านดู อ่านจบเมื่อไหร่จะมาเล่าให้ฟังอีกที

Read Article →

สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันและกัน … ติช นัท ฮันห์

สรรพสิ่งล้วนอิงอาศัยกันและกัน “การภาวนามิใช่การออกจากสังคม มิใช่การหลีกหนีสังคม แต่เป็นการเตรียมพร้อมที่จะกลับคืนสู่สังคมอีกครั้ง เราเรียกการปฏิบัติเช่นนี้ว่า “พุทธศาสนาที่ครอบคลุมทุกมิติของชีวิต” เมื่อเราไปปฏิบัติธรรมเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราได้ ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลัง อันได้แก่ครอบครัว สังคม ตลอดจนสิ่งทั้งปวงที่เกี่ยวเนื่องกับครอบครัวและสังค มด้วย แล้วคิดว่าเรามาในฐานะปัจเจกบุคคล เพื่อปฏิบัติและแสวงหาความสงบ ความเข้าใจเช่นนี้ก็นับเป็นโมหะอย่างหนึ่งเสียแล้ว เพราะในพุทธศาสนาไม่มีสิ่งที่เป็นปัจเจกบุคคล ดังเช่นกระดาษแผ่นหนึ่ง คือ ผลพวงและองค์ประกอบจากปัจจัยหลายๆ สิ่ง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยซึ่งไม่ใช่กระดาษ ปัจเจกภาพก็สร้างขึ้นมาจากปัจจัยซึ่งไม่ใช่ปัจเจกภาพ หากเธอเป็นกวี เธอก็จะเห็นได้แจ่มชัดว่า มีเมฆก้อนหนึ่งกำลังลอยเลื่อนอยู่ในกระดาษแผ่นนี้ ปราศจากก้อนเมฆ ก็จะไม่มีน้ำ ปราศจากน้ำ ต้นไม้ก็ไม่สามารถงอกงามได้และปราศจากต้นไม้ เธอก็ไม่สามารถทำกระดาษได้ […]

Read Article →