อ่านเวปภาษาอังกฤษสบายๆด้วย Pop up dictionary

วันนี้จะมาแนะนำ pop up dictionary ครับ pop up dictionary คือ dict ที่โชว์ความหมายบนหน้าจอเลยเวลาเราเจอคำศัพท์ภาษาอังกฤษแล้วเราต้องการทราบความหมายทันทีโดยไม่ต้องการไปเปิด dictionary ด้วยโปรแกรมdict ตัวอื่น หลังจากที่เรา double click คำศัพท์ที่ต้องการ มันขึ้นคำแปลที่หน้าจอตามรูป มี pop up dictionary สำหรับ Chrome อยู่สองตัวครับ นั่นคือ Dictionary.com extension กับ […]

Read Article →

รวม tenses ในภาษาอังกฤษ เอาไว้เป็น reference เวลาลืมครับ

รวม tenses ในภาษาอังกฤษ Tenses คือ รูปของคำกริยาที่บอกความหมาย และเวลาของการกระทำนั้น แบ่งออกเป็น กาลแบ่งออกเป็น present/past/future Simple/continuous/perfect/perfect continuous

Read Article →

การใช้ though ในประโยค

though มาจากคำว่า although เป็นตัวย่อครับ แปลว่า   ถึงแม้ว่า…. หรือ อย่างไรก็ตาม… though conj though[ðəu] (rare abbreviationtho’) despite the fact that; although He went out, (even) though it was raining. ถึงแม้ว่า adv however I […]

Read Article →