แนะนำกลุ่มในเฟซบุ้ครวมผู้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์

กลุ่ม Cosmos Pedia (คอสมอส พีเดีย)

“เพื่อนฝากเพจกลุ่มแนะนำมาครับ เป็น กลุ่มรวบรวมเรื่องทางวิทยาศาสตร์ ไซไฟ จักรวาล ชีวิต ทั่วไป

ท่านใดที่สนใจเรียนเชิญได้เลย”

ไปที่ช่องค้นหาของเฟซบุ้คแล้วพิมพ์ คอสมอสพีเดีย จากนั้นก็กด Join กลุ่ม

2016-07-11 09_47_12-คอสมอสพีเดีย (Cosmos Pedia)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s