ประสบการณ์รถเสีย

เครดิต

1.ถ้าหม้อน้ำ แตก ความร้อนขึ้น ต้องรีบหยุดรถ อย่าฝืนขับ
2.ทางด่วนดอนเมือง โทลล์เวย์ ,ทางด่วนมอเตอร์เวย์ ,ทางด่วนอื่นๆ มีเบอร์ฉุกเฉินต่างกัน และแต่ละที่จะไม่มีเบอร์ของทางด่วนอื่นๆ สำรองไว้เลย
3. เราควรมีเบอร์ฉุกเฉินทางด่วนสำรองไว้ เพราะถ้ารถมีปัญหาบนทางด่วน ถ้าไม่ใช่ช่างของทางด่วนนั้นๆ จะต้องลากลงอย่างเดียว
4.นึกอะไรไม่ออก ลองโทรไป
– จส 100
– ประกันที่คุณมี
– ศูนย์ หรืออู่ที่ใช้ประจำ
– 1111 ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ
5. ทางยกระดับอุตราภิมุข 
โทรศัพท์ฉุกเฉิน 0-2973-3436-40 ต่อ 1000,1002,1003 และ1004 ตลอด 24 ชม

ศูนย์จราจรอุบัติเหตุ จส.100 1137
ศูนย์ควบคุมระบบการจราจรบนทางด่วน 1543
เบอร์ทางหลวง 1154

– ศูนย์บริการข้อมูลทางหลวงพิเศษ โทร 02 533 6 111

– Motorway สาย 7 กรุงเทพฯ – ชลบุรี โทร 038 577 852-3

– Motorway สาย 9 บางปะอิน – บางพลี โทร 02 372 0191

– ตำรวจทางหลวง โทร 1193

– สายด่วน กรมทางหลวง โทร 1586

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s