PREY: “เหยื่อ…” นิยายชั้นดีของไมเคิล ไคร์ซตั้น

PREY: “เหยื่อ…” นิยายชั้นดีของไมเคิล ไคร์ซตัน ที่อ่านสนุกจนวางไม่ลง

หน้าปก version ต้นฉบับภาษาอังกฤษ

หน้าปกเรื่อง PREY ฉบับภาษาไทย…. แปลโดย ขจรจันทร์ สนพ. นานมีบุ้ค (เครดิตภาพจากhttp://www.welovebook.com/) ราคามือสองเหลือ 185 บาทเองครับ

ขจรจันทร์ รับหน้าที่ชำแหล่ะความภาษาอังกฤษเป็นไทยให้ย่อยง่าย ตอนนี้อาจจะหาซื้อยากสักนิด คงต้องล่องไปสวนจัตตุจักร ร้านหนังสือมือสอง (ซึ่งอาจจะไม่มีก็ได้ครับ) ใครเห็นรีบคว้าไว้เลยครับ ในเรื่องคุณจะได้พบกับเรื่องของนาโนเทคโนโลยีและเรื่องเจ๋งๆที่ไคร์ซตันค้นคว้าเอามาสานต่อเป็นจินตนาการในนิยายอีกเพียบ…. เรื่องนี้เอาไป 5 ดาวเลยครับ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s