จงอยู่อย่างหิวกระหายและโง่เขลา “Stay Hungry, Stay Foolish”

แด่ Steve Jobs นักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่แห่งโลกมนุษย์

http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=sr-engine&group=21

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s