คุณสมบัติที่ iPhone 4s เปลี่ยนไปจาก iPhone 4

คุณสมบัติที่ iPhone 4s เปลี่ยนไปจาก iPhone 4

iPhone 4S ถูกเปลี่ยน CPU จากเดิม A4 มาเป็น A5 ตัวเดียวกับ Ipad 2 
  
– Dual core processor 
– Up to 2X faster CPU 
– Dual Core Graphics 
– Up to 7X faster graphics 
  
  
มีการปรับเปลี่ยน Battery ให้กับเจ้า iPhone 4s ใหม่ 
  
– คุยผ่านระบบ 3G ได้ถึง ชั่วโมง 
– คุยผ่านระบบ 2G ได้ถึง 14 ชั่วโมง 
– เล่นอินเตอร์เน็ตผ่าน 3G ได้ถึง ชั่วโมง 
– เล่นอินเตอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ได้ถึง ชั่วโมง 
– เปิดวีดีโอต่อเนื่อง ได้ถึง 10 ชั่วโมง 
– ฟังเพลงต่อเนื่อง ได้ถึง 40 ชั่วโมง 
  
มีการปรับเปลี่ยนเรื่องระบบรับส่ง สัญญาณ 
  
– ปรับเปลี่ยนที่ตั้งของ เสาอากาศ ใหม่ 
– ระบบ Wi-Fi Download เร็วขึ้น เท่า 
– ระบบ HSDPA เร็วขึ้น เท่า 
– เปลี่ยนระบบสัญญาณ เป็น CDMA ใน iPhone 4S 
  
ปรับเปลี่ยนกล้องใน iPhone 4S ให้มีความคมชัดมากขึ้น 
  
– 8 Megapixel Sensor 
– 3264 x 2448 
– Backside illumination 73% more light 
– Faster Capture 33% 
– Five element lens 30% f/2.4 aperture 
– HD Video recording 1080 p 
  
App Siri ติดเครื่องตัวใหม่ เป็นระบบสั่งการด้วยเสียง 
  
ราคาใหม่อัพเดทล่าสุด iPhone ทุกรุ่น 
  
iPhone 3gs 
– 8 GB FREE (ไม่มีไทยนะครับ) 
  
iPhone 4 
– 8 GB $99 
  
iPhone 4S ตัวใหม่ 
– 16 GB $199 
– 32 GB $299 
– 64 GB $399 
  
  
กำหนดการขาย iPhone 4S อย่างเป็นทางการ 
  
วันที่ 14 ตุลาคม 2554 กำหนดขาย ประเทศ คือ 
– สหรัฐอเมริกา 
– ออสเตรเลีย 
– อังกฤษ 
– ฝรั่งเศส 
– เยอรมนี 
– ญี่ปุ่น 
  
  
วันที่ 28 ตุลาคม 2554 กำหนดขาย 22 ประเทศ คือ 
– ออสเตรีย 
– เบลเยี่ยม 
– เช็ค 
– เดนมาร์ก 
– เอสโตเนีย 
– ฟินแลนด์ 
– ฮังการี 
– ไอร์แลนด์ 
– อิตาลี 
– ลัตเวีย 
– ลิทัวร์เนีย 
– ลักเซมเบิร์ก 
– เม็กซิโก 
– เนเธอร์แลนด์ 
– นอร์เวย์ 
– สิงคโปร์ 
– สโลวเกีย 
– สโลวเนีย 
– สเปน 
– สวีเดน 
– สวิสเซอร์แลนด์ 
  
  
ในเดือน ธันวาคม 2554 จะกำหนดขาย อีก 70 ประเทศ ที่เหลือ (รวมถึงไทย) 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s