10 วิธีที่สำหรับเริ่มเขียนนิยาย จากการหา plot

ผมไปเจอ link นี้มา น่าสนใจมากครับ ยังไม่ได้อ่านและแปลให้อ่าน

10 วิธีที่สำหรับเริ่มเขียนนิยาย จากการหา plot

Link for Story-Starters: Ten Ways to Jump-Start Your Plot

ท่านใดสนใจอยากอ่านภาษาไทย มาลงชื่อไว้ครับ แล้วจะแปลให้อ่าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s