เทคนิคการจำแบบคีย์เวิร์ด

เทคนิคการจำแบบคีย์เวิร์ด

วันนี้มาแนะนำเทคนิคการจำแบบคีย์เวิร์ดครับ การจำแบบคีย์เวิร์ดคือการดึงคำสำคัญในเนื้อหาที่อ่านหรือที่เราต้องการจำออกมาจากนั้นก็ท่องจำเฉพาะคีย์เวิร์ด

คีย์เวิร์ดเหล่านี้ก็จะทำให้เราสามารถนึกถึงเนื้อหาทั้งหมดได้ โดยที่เราไม่ต้องอ่านเนื้อหา ท่องจำทั้งหมด

อ่านต่อ…click Read more of this post

ยกตัวอย่างเช่น…

“สำหรับในวิชากลศาสตร์ นอกจากจะพบกฎการลอยและการจมแล้ว Archimedes ยังพบวิธีหาจุดศูนย์กลางมวลของรูป parabola ของครึ่งวงกลม ของกรวยและของครึ่งทรงกลม และได้บุกเบิกการศึกษาด้าน อุทกสถิตศาสตร์ (hydrostaitics) รวมทั้งศึกษาปัญหาเสถียรภาพของวัตถุด้วย นี่คือผลงานของอัจฉริยะนักวิทย์และนักคณิตศาสตร์คนนี้ที่โลกยกย่องว่ายิ่ง ใหญ่เทียบเท่า Newton กับ Gauss”

เราต้องการจำเนื้อหาข้างบน เริ่มจากดึง keyword ออกมา

“””กลศาสตร์, กฎการลอยและการจม, Archimedes ,จุดศูนย์กลางมวลของรูป parabola, ของครึ่งวงกลมของกรวย, และของครึ่งทรงกลม,

อุทกสถิตศาสตร์ (hydrostaitics), เสถียรภาพของวัตถุ Newton กับ Gauss””””

เนื้อหาตัวอย่างตัดมากจาก  http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9540000012130

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s