เชิญอ่าน Ben Bova ปรมาจารย์นิยายไซไฟแนะนำเรื่องการทำงานเขียนในทุกวัน

ผมชอบข้อเขียนอันนี้ของ Ben Bova ครับ ใครที่อยากเป็นนักเขียนแต่ขาดแรงบันดาลใจ หรือเป็นแล้วแต่ไฟเริ่มมอดเชิญอ่านครับ

งานเขียนเหมือนการทำงานอาชีพอื่น คุณต้องตื่นเช้า ลุกจากเตียง ไปนั่งหน้าเครื่องคอมหรือเครื่องพิมพ์ดีด แล้วจากนั้นก็ลงมือเขียน เขียน เขียน…

เขียนทุกวัน หาเวลาเขียน ถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการให้ผู้อ่านรู้ให้ ชัดเจน…

link ครับ

credit web Naples Daily

 

In all my other jobs, the writing came first. When I became chief editor of Omni magazine, I was a writer first and an employee of Bob Guccione’s second.

I disciplined myself to get up each morning a couple of hours earlier than the “day job” demanded and devote that time to writing. Every day. To this moment I am still a morning writer; I start my day writing and continue until what I’m writing starts to look flat to me. Then I set aside the creative stuff and get busy with the business and social details of my life.

Write every day, no matter what other demands are made on you. Write at the same time every day, preferably. Set your biorhythms to work for you and pick the time of day when you’re at your peak energy. For me, that’s first thing in the morning. Even if you do only one slim page per day, in a month you’ll have completed a short story; in a year you’ll have the draft of a novel under your belt.

Writing is hard work. Like any job, it demands your best, every day of the year.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s