เขียนทุกวัน…ๆๆๆๆๆๆ

กว่า ปี ที่ ได้ สอน ใน ชั้น เรียน ใน หลักสูตร การ เขียน และ การ ดำเนิน การ อบรม นัก เขียน จำนวน มาก ของ. ฉัน มัก จะ ถาม ว่า นิสัย การ ทำงาน ของ ฉัน และ วิธี การ ที่ ฉัน สามารถ เขียน หนังสือ หลาย เล่ม เพื่อ.

ผม เคย เขียน ตอบ ที่ เป็น เหมือน งาน อื่น ๆ. คุณ ลุก ออก จาก เตียง ใน ตอน เช้า และ คุณ ไป ที่ ทำงาน. ที่ เป็น. เทคนิค No. ไม่มี วิชา อาคม. คุณ ก็ นั่ง ลง และ เขียน คำ หนึ่ง หลังจาก ที่ อื่น ๆ.

ผม เริ่ม เขียน ใน ขณะ South Philadelphia High School, เมื่อ ฉัน ทำงาน ใน หนังสือพิมพ์ โรงเรียน. เมื่อ สำเร็จ การ ศึกษา ใน 1,949 กลุ่ม ของ เรา ที่ ได้ วาง ออก Southron เป็น หนังสือพิมพ์ ของ เรา เป็น เรื่อง ตัดสินใจ ว่า เรา ไม่ จำเป็น ต้อง ไป ที่ วิทยาลัย. เรา รู้ สิ่ง ที่ เรา ต้องการ จะ ทำ.

เรา เริ่ม ต้น สิ่ง ที่ อาจ ดี ได้ รับ นิตยสาร ครั้ง แรก ใน ประเทศ ที่ จะ อุทิศ สูง โรงเรียน วัยรุ่น อายุ. เรา เรียก ว่า วิทยาเขต Town. ก็ เมื่อ ฉัน กลาย เป็น บรรณาธิการ และ นัก เขียน เพื่อ Campus Town ที่ ฉัน ประสบ จำเป็น ต้อง เรียน รู้ วิธี การ ใช้ เครื่อง พิมพ์ดีด. Southron ถูก เผยแพร่ เพียง ไม่ กี่ ครั้ง ปี แต่ละ โรงเรียน. ฉัน สามารถ เขียน ตัวหนังสือ แล้ว.

แต่ ตอน นี้ เรา อยู่ ใน เวลา ใหญ่ ที่ วาง กัน นิตยสาร ราย เดือน ที่ มี การ ไหล เวียน ใน พัน. ไม่มี เวลา สำหรับ ตัวหนังสือ อีก ต่อ ไป. ดังนั้น ฉัน นั่ง ที่ พิมพ์ดีด และ เริ่ม การ ล่า สัตว์ และ เหน็บแนม.

ฉัน ยัง คง เหน็บแนม แต่ ฉัน ไม่ ต้อง ล่า อีก ต่อ ไป. I ประเภท หลัก สอง มือ; ฉัน ค่อนข้าง ดี ที่ มัน หลังจาก ปี ทั้งหมด นี้.

วิทยาเขต Town คือ มุ่ง Philadelphia ของ schoolers สูง กลุ่ม เรา รู้ ค่อนข้าง ดี. นิตยสาร ได้ ตี ใหญ่; เรา ขาย ออก ให้ เผยแพร่ ทุก. แต่ อย่าง ใด เรา ก็ ล่มจม. นี้ เรา มั่นใจ ว่า เรา ไม่ แน่นอน มี สิ่ง บาง เพื่อ เรียน รู้ เกี่ยว กับ ธุรกิจ การ เผยแพร่ เรา จึง ยากจน ถึง ทีม งาน และ ไป ทาง แยก ของ เรา.

ฉัน ไป Temple University, Philadelphia ทำงาน ของ-วิทยาลัย เรียน และ ใน ที่สุด ได้ รับ ปริญญา ตรี ใน หนังสือพิมพ์. จ่าย ค่า เล่าเรียน ของ ฉัน ฉัน ทำงาน คืน (3 น.) เป็น copyboy ใน Philadelphia ผู้ สอบถาม, เช้า ของ เมือง หนังสือพิมพ์ ราย วัน.

มัน เป็น ที่ ผู้ สอบถาม ที่ ฉัน ได้ บทเรียน ที่ มี ค่า ที่สุด ใน การ เขียน ที่ ผม เคย ได้ รับ.

บ่าย ฤดู ร้อน อบอุ่น One หนึ่ง ของ บรรณาธิการ ผู้ สูงอายุ เอา ฉัน เดิน นอก อาคาร หนังสือพิมพ์. ผู้ชาย ก็ มา ถึง บ้าน หลังจาก ที่ ทำงาน หนัก ของ วัน และ นั่ง ใน ขั้น ตอน ด้านหน้า ของ บ้าน แถว เขา อ่าน หนังสือพิมพ์ ขณะ ที่ พวก เขา รอ ค่ำ. ก็ เห็น ได้ ชัด ว่า บาง อย่าง ของ พวก เขา มี เวลา อ่าน ยาก แต่ ยัง คง persevered.

“ดู พวก เขา? แก้ไข เดิม ถาม ฉัน. ” หาก คุณ จะ เขียน สำหรับ หนังสือพิมพ์ ที่ คุณ จะ ต้อง สามารถ ใช้ สิ่ง ที่ ซับซ้อน มาก ที่สุด เกิด ขึ้น ใน โลก นี้ และ เขียน เกี่ยว กับ พวก เขา อย่าง ชัดเจน เพียงพอ เพื่อ ให้ สามารถ เข้าใจ ’em.” ชัดเจน. ที่ เป็น ส่วนประกอบ สำคัญ ใน การ เขียน แบบ ใด. เมื่อ คุณ เขียน คุณ จะ เอา ความ คิด ใน ใจ ของ คุณ และ พยายาม ที่ จะ โอน ไว้ ใน จิตใจ ของ บุคคล ที่ คุณ จะ ไม่ พบ ผ่าน สื่อ ใน การ ทำ เครื่องหมาย บน กระดาษ. ชัดเจน เป็น สิ่ง สำคัญ. เขียน ไม่ ควร มี การ แข่งขัน ระหว่าง นัก เขียน และ ผู้ อ่าน. งาน ของ นัก เขียน คือ การ ทำให้ ผู้ อ่าน เข้าใจ สิ่ง ที่ เขา เขียน เกี่ยว กับ.

ผม ได้ เรียน รู้ จาก บทเรียน อื่น newspapering. ให้ เวลา. หมาย ถึง กำหนด เวลา เพียง ว่า ล้ำ เส้น และ คุณ ตาย. ร้อยแก้ว มาก ที่สุด ใน โลก ไม่ ได้ หมายความ ว่า สิ่ง ถ้า ไม่ ได้ ส่ง ใน เวลา ที่ รับ ไว้ เผยแพร่.

ฉัน แน่ใจ ว่า พื้น หลัง ของ หนังสือพิมพ์ นี้ ว่า การ พิจารณา แนวทาง ของ การ เขียน. คุณ เขียน เป็น อย่าง ที่ คุณ สามารถ. คุณ ให้ เวลา. คุณ ไป ที่ ทำงาน และ คุณ จะ ได้ งาน ทำ. ไม่ รอ รอบ สำหรับ แรง บันดาล ใจ. Presses บรรดา ม้วน ว่า คุณ ได้ เขียน ชิ้นเอก ของ คุณ หรือ ไม่.

ส่วน มาก งาน ของ นัก เขียน คือ การ วิจัย โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง ถ้า คุณ เขียน เกี่ยว กับ เรื่อง ที่ รู้จัก กัน ไม่ ดี ประชาชน ทั่วไป. ผู้ อ่าน ของ คุณ คาด หวัง ให้ คุณ มี ความ แม่นยำ และ เชื่อถือ ได้: ไม่มี การ หละหลวม ของ ข้อเท็จจริง โปรด. ใน ประเภท ของ นิยาย วิทยาศาสตร์ ที่ ผม เขียน นี้ เป็น สิ่ง สำคัญ โดย เฉพาะ. วิทยาศาสตร์ อ่าน นวนิยาย อดทน กับ goofs ใน ภูมิ หลัง ทาง วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ของ เรื่องราว no.

มัน ใช้ เวลา นาน สำหรับ ผู้ เขียน มาก ที่สุด ใน การ เข้าถึง จุด ที่ จะ สามารถ สนับสนุน ตัว เอง แต่ เพียง ผู้ เดียว จาก การ เขียน ของ พวก เขา. ที่ ทำไม นัก เขียน ส่วน มาก ดูเหมือน จะ มี งาน มี สีสัน เช่น พวก เขา ได้ รับ การ ทำงาน ที่ งาน นี้ และ ว่า พยายาม ให้ groceries บน โต๊ะ และ เขียน ใน เวลา ที่ พวก เขา สามารถ คว้า จาก “งาน วัน สิ่ง. ผม ได้ เรียน รู้ บทเรียน สำคัญ จาก การ มี งาน วัน “.” ก่อน เรื่อง วิธี การ เรียก ร้อง งาน วัน “” อาจ จะ ไม่ ให้ เวลา การ เขียน. เมื่อ ฉัน ทำงาน เป็น ผู้จัดการ ฝ่าย การ ตลาด สำหรับ ห้อง ปฏิบัติการ วิจัย พลังงาน สูง ฉัน เขียน แรก และ ผู้ บริหาร การ ตลาด ที่ สอง. แม้ว่า ฉัน เดินทาง ทั่ว ประเทศ ตลอด เวลา ฉัน บรรทุก พิมพ์ดีด แบบ พก พา กับ ฉัน และ เขียน ทุก เช้า.

ใน งาน อื่น ๆ ของ ฉัน เขียน มา ก่อน. เมื่อ ฉัน กลาย เป็น หัวหน้า บรรณาธิการ ของ นิตยสาร Omni, ฉัน เขียน แรก และ พนักงาน ของ Bob Guccione สอง.

ฉัน รักษา วินัย ตัว เอง เพื่อ ให้ ได้ ถึง เช้า สอง สาม ชั่วโมง ก่อน หน้า งาน วัน “demanded และ สละ เวลา ที่ จะ เขียน แต่ละ. ทุก วัน. ใน ขณะ ฉัน ยัง เขียน เช้า นี้ ฉัน เริ่ม เขียน วัน ของ ฉัน และ ดำเนิน การ ต่อ จน สิ่ง ที่ ผม เขียน เริ่ม มอง แบน ฉัน. แล้ว ฉัน กัน สิ่ง ที่ สร้างสรรค์ และ ได้ รับ การ ง่วน อยู่ กับ ธุรกิจ และ สังคม ราย ละเอียด ของ ชีวิต.

เขียน ทุก วัน ก็ตาม สิ่ง ที่ ต้องการ อื่น ๆ ได้ ที่ คุณ no. เขียน ใน เวลา เดียวกัน ทุก วัน, ควร. ตั้ง biorhythms ของ คุณ ทำงาน สำหรับ คุณ และ เลือก เวลา ของ วัน เมื่อ คุณ ได้ พลังงาน สูงสุด ของ คุณ. สำหรับ ฉัน ที่ สิ่ง แรก ใน ตอน เช้า. แม้ ว่า คุณ จะ เพียง หนึ่ง หน้า บาง ต่อ วัน ใน เดือน คุณ จะ มี เสร็จ เรื่องสั้น; ใน หนึ่ง ปี คุณ จะ มี ร่าง ของ นวนิยาย ตาม สายพาน ของ คุณ.

การ เขียน คือ การ ทำงาน. เช่น งาน ใด ก็ ต้องการ ของ ที่ ดี ที่สุด วัน ของ ทุก ปี.

เน เปิ ล ส์ พำนัก Ben Bova เป็น ผู้ เขียน ของ เกือบ 120 เล่ม รวม ถึง “หัวเราะ Lines” เก็บ ของ วิทยาศาสตร์ อารมณ์ ดี เป็น นิทาน นวนิยาย. ที่ อยู่ เว็บไซต์ Bova ของ เว็บ http://www.benbova.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s